Tariflər

Müxtəlif ölkələri sizin üçün əlçatan etdik! Onebox Cargo ilə sərfəli daşınma tariflərindən yararlana bilərsiniz.

Türkiyə
Türkiyə
0.001 kq’dan 0.05 kq’a qədər
Adi məhsul 0.49 USD
Maye və kosmetik 0.49 USD
0.05 kq’dan 0.1 kq’a qədər
Adi məhsul 0.99 USD
Maye və kosmetik 0.99 USD
0.1 kq’dan 0.2 kq’a qədər
Adi məhsul 1.89 USD
Maye və kosmetik 1.89 USD
0.2 kq’dan 0.5 kq’a qədər
Adi məhsul 2.89 USD
Maye və kosmetik 2.89 USD
0.5 kq-dan 0.7 kq-a qədər
Adi məhsul 3.59 USD
Maye və kosmetik 3.59 USD
0.7 kq-dan 1.00 kq-a qədər(hər kq görə)
Adi məhsul 3.79 USD
Maye və kosmetik 3.79 USD
1.00 kq və üstü (hər kq görə)
Adi məhsul 3.79 USD
Maye və kosmetik 3.79 USD

Kalkulyator

Məhsulun çəkisi onun həcm və ya fiziki çəkisinə əsasən müəyyənləşdirilir. Hansı çəki yüksək olarsa, daşınma haqqı ona əsasən hesablanır. (Həcmi çəkisi hesablanma qaydası: en*uzunluq*hündürlük/6000)